KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Strona główna

Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi

Dane teleadresowe:

93-126 Łódź

ul. Stanisława Przybyszewskiego 73/75

tel/fax: 42 681-13-83

tel: 42 681-14-22

e-mail: kontakt@zssim.elodz.edu.pl


Adres strony www: www.zsp-22.pl


NIP: 729-26-50-977

REGON: 1100567985


Konto bankowe: Getin Noble Bank SA 59 1560 0013 2026 0025 2438 0005


Klauzula dotycząca czynności przetwarzania: Korespondencja

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODONa mocy art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest
  Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi
  Dane kontaktowe:
  Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych
  ul. Przybyszewskiego 73/75; 93-126 Łódź
  tel./fax: 42 681 13 83; a-mali: e-mail: kontakt@zssim.elodz.edu.pl

  Zespół Szkół powołał Inspektora Ochrony Danych, którym jest Ryszard Bielewicz. Z Inspektorem możecie się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iod@zssim.elodz.edu.pl
  Adres korespondencyjny:
  Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych
  ul. Stanisława Przybyszewskiego 73/75; 93 - 126 Łódź z dopiskiem IOD
  Uwaga: Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Zespół Szkół, w tym realizacji praw nadanych Państwu przez RODO.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i, w stosownych przypadkach, udzielania odpowiedzi na otrzymaną korespondencję).
 3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) i e) RODO. Przywołane przepisy pozwalają na przetwarzanie danych gdy jest to niezbędne:
  • w celu wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych;
  • do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 4. Państwa dane osobowe mogą być powierzane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także zaufanym partnerom administratora danych, a to: kancelariom prawnym, hostingodawcom, podmiotom telekomunikacyjnym, operatorom pocztowym, podmiotom prowadzącym archiwizację i profesjonalne niszczenie dokumentów.
 5. Okres przechowywania danych uzależniony jest od charakteru korespondencji i trwa:
  • do chwili załatwienia przedmiotowej sprawy;
  • a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.
 6. Na podstawie RODO przysługuje Państwu prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących oraz ich kopii;
  • sprostowania danych jeśli niepoprawne lub nieprawdziwe;
  • ograniczania lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
 7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek niezbędne do procesowania korespondencji w tym realizowania przedmiotowych spraw. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana.
 9. Państwa dane osobowe nie będą profilowane.
Podmiot udostępniający informację:
Zespołu Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi
odpowiada: Anna Grabska
data: 12-03-2020
wytworzył: Ewa Szewczyk
data: 12-03-2020
data: 12-03-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 12-03-2020 - Edycja treści
 • 22-12-2019 - Edycja treści
 • 14-10-2019 - Edycja treści
 • 04-03-2019 - Edycja treści
 • 18-01-2019 - Edycja treści
 • 07-12-2017 - Edycja treści
 • 20-03-2017 - Edycja treści
 • 21-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 17781