Strona główna

Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi

dane teleadresowe:

93-126 Łódź

ul. Stanisława Przybyszewskiego 73/75

tel/fax: 42 681-13-83

tel: 42 681-14-22

e-mail: kontakt@zssim.elodz.edu.pl

link do strony www: www.zsp-22.pl


NIP: 729-26-50-977

REGON: 1100567985

Konto bankowe: Getin Noble Bank SA 59 1560 0013 2026 0025 2438 0005


Klauzula dotycząca czynności przetwarzania: Korespondencja

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Na mocy art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest 
  • Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi
  • Dane kontaktowe: 
   • Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych
   • ul. Przybyszewskiego 73/75; 93-126 Łódź
   • tel./fax: 42 681 13 83; a-mali: e-mail: kontakt@zssim.elodz.edu.pl
   • Szkoła powołała Inspektora Ochrony Danych, którym jest Ryszard Bielewicz, Z Inspektorem możecie się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iod@zssim.elodz.edu.pl
  • Adres korespondencyjny: 
   • Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych, 
   • ul. Stanisława Przybyszewskiego 73/75; 93 - 126 Łódź
   • z dopiskiem IOD
  • Uwaga: Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Zespół Szkół, w tym realizacji praw nadanych Państwu przez RODO.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i, w stosownych przypadkach, udzielania odpowiedzi na otrzymaną korespondencję),
 3. podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego na podstawie:
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67),
 4. Państwa dane osobowe mogą być powierzane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa; a także zaufanym partnerom administratora danych, a to: kancelariom prawnym,hostingodawcom, podmiotom telekomunikacyjnym, operatorom pocztowym, podmiotom prowadzącym archiwizację i profesjonalne niszczenie dokumentów,
 5. okres przechowywania danych uzależniony jest od charakteru korespondencji:
  • stosownie do przepisów regulujących przedmiot korespondencji;
  • 10 lat korespondencja związana z roszczeniami,
 6. na podstawie RODO przysługuje Państwu prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących oraz ich kopii;
  • sprostowania danych jeśli niepoprawne lub nieprawdziwe;
  • przenoszalności danych;
  • ograniczania lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 7. przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego;
 8. podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek niezbędne do procesowania korespondencji w tym realizowanie przedmiotowych spraw; w przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana;
 9. Państwa dane osobowe nie będą profilowane.
Podmiot udostępniający informację:
Zespołu Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi
odpowiada: Ewa Szewczyk
data: 14-10-2019
data: 14-10-2019
data: 14-10-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 14-10-2019 - Edycja treści
 • 04-03-2019 - Edycja treści
 • 18-01-2019 - Edycja treści
 • 07-12-2017 - Edycja treści
 • 20-03-2017 - Edycja treści
 • 21-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 11709